منطقه ۲۱ تهران

 منطقه ۲۱ به صورت مثلثی کشیده در منتهی الیه غرب تهران در امتداد جاده های ارتباطی تهران – کرج تا بعد از دوراهی کاروانسراسنگی گسترده شده است . این منطقه از شمال به اتوبان تهران – کرج ، از جنوب به جاده قدیم تهران – کرج ، از شرق به مسیل کن و از غرب به امتداد شمالی – جنوبی طول جغرافیائی ۵۱ درجه حد فاصل اتوبان و جاده قدیم کرج محدود است . همچنین ، این محدوده از شمال با منطقه ۲۲ ، از شرق با مناطق ۵و۹و۱۸ ، از غرب به شهرستان کرج و از جنوب با کمربند سبز جنوب تهران و شهرستان شهریار همجوار است ،       مساحت محدوده منطقه ۲۱ بالغ بر ۵۱۵۶ هکتار است که ۷/۸ درصد مساحت کل مناطق شهر تهران بوده و درقیاس با مساحت سایر مناطق در زمره بزرگ ترین مناطق شهرداری تهران قرار دارد .امتداد جاده مخصوص کرج در جهت شرق به غرب و نیزامتداد بزرگراه آزادگان در جهت شمال به جنوب ، به صورت لبه های مشخص ، محدوده منطقه را به چهار پهنه تقسیم کرده است که لبه های آنها خوانائی و شفافیت قابل ملاحظه ای دارند . این پهنه ها در شمال شرقی ( پهنه شماره ۱ ) ، در جنوب شرقی ( پهنه شماره ۲ ) ، شمال غربی ( پهنه شماره ۳ ) و جنوب غربی ( پهنه شماره ۴ ) قرار گرفته است و مساحت پهنه شمال شرقی ۷/۴۲۷ هکتار ، جنوب شرقی ۲/۱۱۴۷ هکتار ، شمال غربی ۵/۱۳۷۱ هکتار و جنوب غربی ۲/۲۲۳۵ هکتار است . 

 برخی صنایع قدیم در محورهای بازار و … به صورت سنتی شکل گرفتند و بعضی کارخانه ها در داخل  و به خصوص اطراف شهرها مستقر شدند . سابقه گسترش بافت های صنعتی – کارگاهی – انبارداری بیشتر از بافت های مسکونی منطقه بوده است و عمدتاً به سال های دهه ۱۳۴۰و۱۳۵۰ باز می گردد که به شکلی محدودتر در دهه های اخیر نیز ادامه یافته است . این منطقه در اولین طرح جامع شهر تهران به عنوان پهنه اصلی استقرار کارخانجات صنعتی و فعالیت های وابسته به آن در نظر گرفته شده است .
  با استثنای وردآورد و بخشی از چیتگر که از گذشته به ترتیب به صورت روستا و حاشیه نشین و دارای جمعیت بوده اند و نیز بخش محدودی از شمال تهرانسر که بافت آن مربوط به دهه ۱۳۵۰ می باشد ، بخش عمده بافت مسکونی منطقه ( شامل شهرک های فرهنگیان ، آزادی ، استقلال ، آسمان  ، شهرداری ، دژبان ، دریا ، ثامن ، هواپیمائی کشوری ، چیتگر ، ۲۲ بهمن و تهرانسر ) در سال های دهه ۱۳۶۰ و پس از آن گسترش یافته است .

محلات

محله باشگاه نفت

محله تهرانسر

محله چیتگر

محله شهرک آزادی

محله شهرک استقلال

محله شهرک پاسداران

محله شهرک دانشگاه تهران

محله شهرک دریا

محله شهرک شهرداری

محله شهرک غزالی

محله شهرک فرهنگیان

محله وردآورد

محله ویلاشهر