منطقه ۲۰ تهران

منطقه ۲۰ (شهرری ) جنوبی ترین منطقه شهری شهرداری تهران با ۴۵۳۷۴۰ نفر جمعیت و وسعت ۲۲ کیلومتر مربع داخل محدوده شهری و ۱۷۸ کیلومترمربع حریم بوده همچنین این منطقه دارای پنج ناحیه داخل محدوده و دو ناحیه خارج محدوده و ۲۰ محله می باشد .

سابقه و قدمت ۶۰۰۰ ساله شهرری و وجود اماکن و عناصر با ارزش تاریخی و همچنین جذب زوار حرم حضرت عبدالعظیم (ع) ویژگیهای بسیار بارز و خاص تاریخی ـ مذهبی به این منطقه بخشیده و آن را نسبت به سایر مناطق تهران ، مجزا و متفاوت ساخته است .

جدا افتادگی کالبدی منطقه از تهران که تا سالیان اخیر نیز ادامه داشته است از خصایص بارز این منطقه به شمار می رود . علاوه بر ویژگیهای منحصر به فرد فوق جایگاه این منطقه در نظر فضای شهری نیز بسیار شاخص است و به عنوان عنصر اصلی و انسجام بخش فضای شهری تهران بشمار می آید ، علاوه بر خصلتهای بارز تاریخی و مذهبی و فرهنگی مذکور می توان به وجود چشم اندازهای باز به واسطه همجواری با کوه بی بی شهربانو و حریم جنوبی شهر تهران نیز اشاره نمود که پتانسیل مناسب و مطلوبی را جهت توسعه آینده منطقه به همراه دارد . دسترسی مناسب با توجه به عبور کمربندی تهران (آزادگان ) از شمال منطقه و نیز وجود ایستگاه های فعال مترو و امکان ارتباط سریع با مرکز تهران و سایر نقاط اصلی آن نیز از ویژگیهای مطلوب منطقه به شمار می رود . در عین حال وجود زمین و مسکن ارزان قیمت ، و وجود سطوح قابل توجه کاربریهای صنعتی و انبارداری و ضرورت تبدیل آنها به صنایع تولیدی و پارک جهت جذب شاغلین و همچنین وجود سطوح قابل توجه اراضی مزروعی و فضای سبز به خصوص در حاشیه منطقه و وجود فرصت توسعه اشتغال از مهمترین ویژگیهای منطقه بشمار می رود .

شهر ری یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران و جهان و از شهرهای استان تهران است. تاریخ پیدایش ری به زمان اقوام آریایی میرسد و ری از تمام شهرهای مادبزرگتربود. ری در لغت به معنای شهر سلطنتی است. ری در دوره ای پایتخت ایران بوده است. این شهر در طول تاریخ به نام مختلفی خوانده می شده، راگا، رغه، ارشکیه، رام اردشیر، ام البلاد، ری شهر، شیخ البلاد و محمدیه از نامهایی بودند که ری در هر دوره به مناسبتی با یکی از این نامها خوانده می شده. بنابرآنچه که در اوستا آمده ری سیزدهمین شهری است که درجهان ساخته شده است. تاریخ سکونت در این شهر به ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد برمی گردد.

در بنای شهر ری اختلافاتی وجود دارد. در کتاب نزهه القلوب آمده است ری را شیث بنی آدم بنا نهاده است. رابرت کرپرتر، سیاح انگلیسی به پیروی از مولف کتاب آثارالبلاد نقل میکند ایرانیان بنای این شهر را به هوشنگ پسربزرگ کیومرث نسبت میدهند همچنین مولف کتاب هفت اقلیم می نویسد: “در بنای شهرری اختلاف بسیار کرده اند بعضی برآنند که ری را رازبن اصفهان بن فلوح بنا کرده و برخی گویند رازبن خراسان ساخته و بعضی نقل میکنند هوشنگ. و کسانی هم روایت می کنند کیخسرو پسر سیاوش. همچنین میگویند ری شهری است که پیروز پسر یزدگرد بنا کرد و آن را رام فیروز نام نهاد. در فرهنگ نامه دهخدا آمده است: بانی ری، راز بن فاروس پسر لواسان و به قولی شیٍث بنی آدم است. عده ای نیز بنای ری را به (روی) از فرزندان نوح و یا ری بن بیلان بن اصفهان بن فلوخ نسبت داده اند.

محلات

محله ۱۳ آبان

محله ابن بابویه

محله استخر

محله اقدسیه

محله باروت کوبی

محله تقی آباد

محله جوانمرد قصاب

محله حمزه آباد

محله دولت آباد

محله دیلمان

محله سرتخت

محله شهادت

محله شهید بهشتی

محله عباس آباد

محله علایین

محله فیروز آبادی

محله حمزه آباد

محله منصوریه

محله ولی آباد

محله هاشم آباد