منطقه ۱۵ تهران

منطقه ۱۵ از شمال به پادگان قصر فیروزه، ۴۵ متری آهنگ، خیابان خاوران و شوش شرقی و از غرب به خیابان فدائیان اسلام و از جنوب به خیابان دولت آباد، کوه بی‌بی شهربانو و کارخانه سیمان و از شرق به کوههای شرقی تهران و حد شرقی اراضی افسریه منتهی می شود. بخشی از محدوده منطقه نیز در حریم شهر واقع است. در واقع از هشت ناحیه موجود، شش ناحیه در محدوده قانونی شهر تهران و دو ناحیه در حریم استحفاظی شهر قرار دارند.
مساحت محدوده قانونی ۲۵ ساله منطقه ۲۸/۵ کیلومتر مربع است که بر اساس آخرین مطالعات مشاور شهرسازی منطقه و تغییرات در نظر گرفته در محدوده قانونی منطقه، مساحت محدوده قانونی منطقه بیش از ۳۵ کیلومتر مربع خواهد بود. بر اساس این تغییرات با احتساب محدوده‌ی قصر فیروزه ۲، مساحت منطقه بالغ بر ۲۹۶۵٫۸ هکتار می شود که در صورت تصویب طرح تفصیلی پیشنهادی منطقه، این محدوده ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
مساحت حریم استحفاظی شهر تهران در حوزه‌ مدیریت شهرداری این منطقه بالغ بر ۱۶۵۰۰ هکتار می‌باشد که ۶/۱۴ درصد مساحت کل حریم استحفاظی شهر تهران است. پهنه این حریم از لحاظ مدیریتی و در چارچوب قانون تقسیمات کشوری در محدوده دو شهرستان تهران و ری قرار دارد.

جمعیت کلی منطقه ۱۵ بالغ بر ۶۵۹۴۶۸ نفر بوده که در میان ۲۰۹۱۴۱خانوار توزیع گشته و  تراکم جمعیت ۲۲۲نفر در هکتار میباشد

محله ابوذر

محله اتابک

محله اسلام آباد- والفجر

محله افسریه

محله بروجردی- دهقان

محله شوش

محله شهرک رضویه

محله طیب

محله کیانشهر

محله مسعودیه

محله مشیریه

محله مطهری

محله مظاهری

محله مینایی

محله هاشم آباد