اماکن مذهبی محله سوهانک

جامع سوهانک علیرضا سوهانی مسجد
امام حسن مجتبیسوهانک روبروی نانوایی لواشیمسجد
نورالزهرامینی سیتی شهرک کوثرمسجد
امام علی(ع)سوهانک روبروی بانک صادراتمسجد
امام علی(ع)شهرک لاله جنب سرای محله سوهانکمسجد
امام حسین(ع)مینی سیتی دور برگردان دوم شهرک ابوذرمسجد
الزهرا (س)ارتش شهرک کوثرمسجد
حسینیه سوهانکحسین سوهانیحسینیه