اماکن ورزشی و تفریحی محله محمودیه

عنواننشانیتلفنمتولیزمینسال بهره برداریمدیر مجموعهتوضیحات
سیمین شمیراناتمحمودیه – انتهای صفای اصفهانی – خ سالار-ک گلایل – پ ۲۷۲۲۶۶۶۳۳۶- ۲۲۶۶۵۹۶۱بخش خصوصی۶۰۰۱۳۸۰/۴سوسن ایرانیزمینه : ایروبیک – یوگا – رزمی
وزارت کار و امور اجتماعیخ ولیعصر – نرسیده به اتوبان چمران۲۲۶۶۷۷۲۵دولتی۱۱۰۰۱۳۸۲/۴جمشید جودکی – سوسن دانشفرزمینه : شنا- سونا – جکوزی -بدنسازی(آقایان و بانوان)
مؤسس : وزارت کار و امور اجتماعی