اماکن مذهبی محله محمودیه

مسجد طالقانیمحمودیه – مقدس اردبیلی – ایستگاه دوشنبه- پ ۶۷۲۲۴۰۹۶۶۳بخش عمومی۷۵۰۱۳۵۷امام جماعت : مهاجری
مسجد رسول اللهخ ولیعصر – خ میر شریفی۲۲۶۶۸۰۸بخش عمومی۹۰۰در حال احداثدر حال احداث