مساجد، حسینیه ها و تکایای محله ولنجک

مسجد جامع ولنجک خ شهید اعجازی- انتهای آصف- کوچه مسجد- مسجد جامع ولنجک ۰۲۱-۲۲۴۳۷۰۶۲
مسجد النبی ولنجکخ ولنجک- خ چهاردهم- مسجد النبی ۰۲۱-۲۲۴۱۹۵۵۱
مسجد جامع اوین اوین- خ شهید کچویی- مسجد جامع اوین ۰۲۱-۲۲۴۱۲۳۲۱