بانک اطلاعاتی مشاغل و اصناف

•             بازار کالا و خدمات

•             پزشکی و سلامت

•             آرایشی و بهداشتی

•             آموزش و پژوهش

•             تغذیه و صنایع غذایی

•             الکترونیک و دیجیتال

•             صنعت و ساختمان

•             سفر و گردشگری

•             حمل و نقل

•             فرهنگی و تفریحی

•           اداری و خدماتی