مراکز بهداشتی درمانی محمودیه

عنوان نشانی تلفن متولی خانه سلامت محمودیه چهارراه پارک وی-کوچه زهره-ساختمان شهرداری ناحیه ۲ ۲۲۶۶۵۰۰۶ شهرداری مرکز خدمات توانبخشی سالمندان نگین شهر محمودیه-کوچه تیر – پ ۳۶ ۲۲۰۴۷۲۵۷- ۲۲۰۴۴۹۱۱ بخش خصوصی (آسایشگاه سالمندان) شبانه روزی خانه اسباب بازی محمودیه پارک وی – نبش کوچه زهره – سرای محله محمودیه ۲۲۶۶۵۰۰۱ شهرداری

مراکز بهداشتی و درمانی

۱- ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ (ﻧﻴﺎوران، ﻣﻨﻈﺮﻳﻪ ﻳﻜﻢ، پ ۱۹)  2- ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وآﺳﺎﻳﺸﮕﺎه رواﻧﻲ رﺿﺎﻋﻲ (ﻧﻴﺎوران، ﻣﻨﻈﺮﻳﻪ دو، خ اﺣﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ پ ۱۱۳- درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ دﻳﺒﺎ (خ ﭘﻮر اﺑﺘﻬﺎج، خ ﻋﺴﮕﺮی، ﺟﻨﺐ خ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﻲ)۴- داروﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎرﻣﻴﺲ(ﺟﻤﺎل آﺑﺎد، خ ﭘﻴﺮوز ﺷﻔﻴﻌﻲ، پ۲۹۵- ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻴﺎوران  6- آﺳﺎﻳﺸﮕﺎه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان (ﺟﻤﺎل آﺑﺎد، اﻧﺘﻬﺎی ﻧﻮر اﻓﺸﺎن ﺳﻮم) 

مراکز بهداشتی و درمانی محله نارمک

درمانگاه جامع نارمک برای ساکنان قدیمی نارمک نام آشنایی است، درمانگاهی که در حال حاضر تبدیل به بیمارستان انصاری شده و بخش زنان و زایمانش شناخته شده‌تر از سایر بخش‌های آن است. در نارمک تعداد بیمارستان‌های مجهز کافی نیست و معمولا ساکنان محله به سایر بیمارستانهای تهران مراجعه می‌کنند.البته تعداد زیادی درمانگاه شبانه‌روزی در این […]

آیا مصرف قهوه برای سلامت بدن مفید است؟

قهوه یکی از نوشیدنی هایی است که امروزه در سرتاسر طرفداران بسیاری دارد قهوه است. متخصصان در رابطه با استفاده از این خوراکی نظرات گوناگونی دارند ، عده ای بر این باورند که خوردن قهوه برای بدن سرشار از خاصیت است و عده ی دیگر نظری خلاف این موضوع دارند. قطعا درباره برخی عوارض جانبی […]