اماکن آموزشی محله سوهانک

احمد ناصری جاده لشگرک – ۱۲ متری قائم – نرسیده به کوچه مشیری – پلاک ۲۵ ۲۲۴۸۶۹۶۰ دولتی تقوی نیا ازگل – بیدستان دوم – کوچه طلوعی-پ ۱۰۳ ۲۲۴۹۰۷۵۴ دولتی تقوی نیا ازگل – بیدستان دوم – کوچه طلوعی ۲۲۴۹۰۷۵۳-۵ دولتی تقوی نیا ازگل – بیدستان دوم ۲۲۴۴۴۴۰۴-۲۲۴۹۰۷۵۲ دولتی خواجه نوری جاده لشگرک شهرک ابوذر […]

اماکن مذهبی محله سوهانک

جامع سوهانک علیرضا سوهانی مسجد امام حسن مجتبی سوهانک روبروی نانوایی لواشی مسجد نورالزهرا مینی سیتی شهرک کوثر مسجد امام علی(ع) سوهانک روبروی بانک صادرات مسجد امام علی(ع) شهرک لاله جنب سرای محله سوهانک مسجد امام حسین(ع) مینی سیتی دور برگردان دوم شهرک ابوذر مسجد الزهرا (س) ارتش شهرک کوثر مسجد حسینیه سوهانک حسین سوهانی […]