مراکز خرید محله نیاوران

محله نیاوران دارای چند مرکز خرید شناخته شده است که نام آنها در ادامه آورده شده است: مرکز خرید نارون در خیابان نیاوران نبش کامرانیه خیابان باهنر (نیاوران)، مرکز خرید روشا که مرکز فروش برندهای بسیاری است و در تقاطع خیابان عمار و فرمانیه واقع شده است و مرکز خرید کیمیا در خیابان عمار هم از […]

مجموعه های ورزشی تفریحی

۱- ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﻲ ﺷﻬﺪای ﻧﻴﺎوران(ﻧﻴﺎوران، ﻣﻨﻈﺮﻳﻪ،پ۱)  2- ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﻲ ﻳﺎس(ﻧﻴﺎوران، خ ﻣﻨﻈﺮﻳﻪ ﻳﻜﻢ پ ۲۵)۳- ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﻲ ﻧﺴﻴﻤﻢ (م ﺑﺎﻫﻨﺮ، خ ﭘﻮر اﺑﺘﻬﺎج، ﺟﻨﺐ خ ﻋﺴﮕﺮی پ۲)۴- ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﻨﻴﺲ ﻣﻨﻈﺮﻳﻪ۵- اردوﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ(زﻣﻴﻦ ورزﺷﻲ روﺑﺎز)۶- ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻓﻴﻀﻴﻪ(زﻣﻴﻦ ورزﺷﻲ روﺑﺎز)۷- ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﻲ(خ ﻧﻴﺎوران، خ ﻣﻨﻈﺮﻳﻪ ﻳﻜﻢ، ﺟﻨﺐ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن پ ۲۳)

مراکز فرهنگی محله نیاوران

۱ – ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻴﺎوران(م ﻧﻴﺎوران، ﻛﻮﭼﻪ ﻣﺴﺠﺪ پ ۱۰)  ۲- ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺟﻤﺎل آﺑﺎد۳- ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻮر اﻓﺸﺎر۴- آﻣﻔﻲ ﺗﺌﺎﺗﺮ اردوﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ

ادارات، سازمان ها و مراکز دولتی

از مراکز دولتی محله نیاوران می‌توان به شهرداری منطقه یک ابتدای خیابان باهنر، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در ضلع‌جنوبی میدان شهید باهنر (نیاوران)، سفارت تاجیکستان در ضلع شمالی کاخ نیاوران، مجتمع فرهنگی اردویی کشوری شهید باهنر واقع در خیابان باهنر و مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه در خیابان باهنر اشاره کرد. همچنین در این محله […]

مراکز بهداشتی و درمانی

۱- ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ (ﻧﻴﺎوران، ﻣﻨﻈﺮﻳﻪ ﻳﻜﻢ، پ ۱۹)  2- ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وآﺳﺎﻳﺸﮕﺎه رواﻧﻲ رﺿﺎﻋﻲ (ﻧﻴﺎوران، ﻣﻨﻈﺮﻳﻪ دو، خ اﺣﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ پ ۱۱۳- درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ دﻳﺒﺎ (خ ﭘﻮر اﺑﺘﻬﺎج، خ ﻋﺴﮕﺮی، ﺟﻨﺐ خ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﻲ)۴- داروﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎرﻣﻴﺲ(ﺟﻤﺎل آﺑﺎد، خ ﭘﻴﺮوز ﺷﻔﻴﻌﻲ، پ۲۹۵- ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻴﺎوران  6- آﺳﺎﻳﺸﮕﺎه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان (ﺟﻤﺎل آﺑﺎد، اﻧﺘﻬﺎی ﻧﻮر اﻓﺸﺎن ﺳﻮم) 

پارک ها و بوستان ها

اردوگاه شهید باهنر با مساحت ۲۰۰ هکتار و ظرفیت پذیرش ۱۰۰۰ نفر، یکی از مکان ها بسیار مهم و مناسب برای اردوهای تفریحی و آموزشی میباشد و تا امروز با استقبال بسیار خوب مراکز آموزشی و فرهنگی تهران مواجه شده است.پارک نیاوران از مکان های برجسته دیگر در این محله است. مساحت این پارک به […]

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻣﻮﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪﻳﻦ (ع): (ﻛﻮﭼﻪ ﻣﺴﺠﺪ، ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻳﻜﻢ،پ۳)ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻴﻨﺎ (خ ﺑﺎﻫﻨﺮ، ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺑﺎﻫﻨﺮ پ ۳۱)ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد (خ ﺑﺎﻫﻨﺮ، ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺑﺎﻫﻨﺮ پ۶۳)ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ (خ ﺑﺎﻫﻨﺮ، ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺑﺎﻫﻨﺮ پ۷۳ )١٠ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ (م ﺑﺎﻫﻨﺮ، خ ﭘﻮر اﺑﺘﻬﺎج ﺟﻨﺐ ﻛﻮﭼﻪ ﺳﻌﺎدت)

مراکز فرهنگی و تاریخی محله نیاوران

قنات های متعددی در این محله ساخته شده اند که از جمله آنها میتوان به: قنات کهریزی، حاجی، سرخه حصار و قنات های باغ صاحبقرانیه اشاره کرد. در سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت نیاوران ۸۹۷۹ نفر اعلام شد. مساحت این محله ۱۶۹۹۳۷۹ متر مربع میباشد.  مجموعه فرهنگی تاریخی نیاورانابتدا شاهان قاجار این مکان خوش آب و هوا را جهت […]

مراکز آموزشی محله نیاوران

در نیاوران مدارس متعددی وجود دارد که نیازهای آموزشی ساکنین را برطرف می‌کند، در زیر نام تعدادی از آن‌ها آورده شده است: پیش دبستانی غیردولتی پسرانه جوانه‌های دانش واقع در خیابان جماران دبستان پسرانه حکیم واقع در ابتدای خیابان جهانشاهی دبستان دخترانه غیردولتی مهرتابان واقع در کوچه ناطقیان دبستان دخترانه دولتی شهید چمران واقع در […]

اماکن مذهبی محله نیاوران

نیاوران دارای تعدادی مسجد می‌باشد که نام آنها در ادامه آورده شده است؛ مسجد النبی در خیابان جمال آباد، مسجد جامع نیاوران در کوچه مسجد، مسجد امام حسن عسگری در میدان نیاوران، مسجد حضرت زهرا (س) در خیابان شهید شفیعی. همچنین چند حسینیه در این محله حضور دارند که از جمله آنها می‌توان به تکیه [...]