مراکز بهداشتی درمانی محمودیه

عنوان نشانی تلفن متولی خانه سلامت محمودیه چهارراه پارک وی-کوچه زهره-ساختمان شهرداری ناحیه ۲ ۲۲۶۶۵۰۰۶ شهرداری مرکز خدمات توانبخشی سالمندان نگین شهر محمودیه-کوچه تیر – پ ۳۶ ۲۲۰۴۷۲۵۷- ۲۲۰۴۴۹۱۱ بخش خصوصی (آسایشگاه سالمندان) شبانه روزی خانه اسباب بازی محمودیه پارک وی – نبش کوچه زهره – سرای محله محمودیه ۲۲۶۶۵۰۰۱ شهرداری

مراکز آموزشی محله محمودیه

عنوان نشانی تلفن متولی دبستان محمد خیابانی خ ولیعصر – خ محمودیه – ک صفای اصفهانی ۲۲۰۴۱۸۸۳ دولتی دبیرستان صفای اصفهانی خ ولیعصر – خ محمودیه – نبش صفای اصفهانی -پلاک ۲۱ ۲۲۰۴۰۱۷۵-۲۲۰۱۶۵۵۶ دولتی آموزش بزرگسالان

اماکن مذهبی محله محمودیه

مسجد طالقانی محمودیه – مقدس اردبیلی – ایستگاه دوشنبه- پ ۶۷ ۲۲۴۰۹۶۶۳ بخش عمومی ۷۵۰ ۱۳۵۷ امام جماعت : مهاجری مسجد رسول الله خ ولیعصر – خ میر شریفی ۲۲۶۶۸۰۸ بخش عمومی ۹۰۰ در حال احداث در حال احداث

مراکز خرید محله نیاوران

محله نیاوران دارای چند مرکز خرید شناخته شده است که نام آنها در ادامه آورده شده است: مرکز خرید نارون در خیابان نیاوران نبش کامرانیه خیابان باهنر (نیاوران)، مرکز خرید روشا که مرکز فروش برندهای بسیاری است و در تقاطع خیابان عمار و فرمانیه واقع شده است و مرکز خرید کیمیا در خیابان عمار هم از […]

مجموعه های ورزشی تفریحی

۱- ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﻲ ﺷﻬﺪای ﻧﻴﺎوران(ﻧﻴﺎوران، ﻣﻨﻈﺮﻳﻪ،پ۱)  2- ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﻲ ﻳﺎس(ﻧﻴﺎوران، خ ﻣﻨﻈﺮﻳﻪ ﻳﻜﻢ پ ۲۵)۳- ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﻲ ﻧﺴﻴﻤﻢ (م ﺑﺎﻫﻨﺮ، خ ﭘﻮر اﺑﺘﻬﺎج، ﺟﻨﺐ خ ﻋﺴﮕﺮی پ۲)۴- ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﻨﻴﺲ ﻣﻨﻈﺮﻳﻪ۵- اردوﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ(زﻣﻴﻦ ورزﺷﻲ روﺑﺎز)۶- ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻓﻴﻀﻴﻪ(زﻣﻴﻦ ورزﺷﻲ روﺑﺎز)۷- ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﻲ(خ ﻧﻴﺎوران، خ ﻣﻨﻈﺮﻳﻪ ﻳﻜﻢ، ﺟﻨﺐ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن پ ۲۳)

مراکز فرهنگی محله نیاوران

۱ – ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻴﺎوران(م ﻧﻴﺎوران، ﻛﻮﭼﻪ ﻣﺴﺠﺪ پ ۱۰)  ۲- ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺟﻤﺎل آﺑﺎد۳- ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻮر اﻓﺸﺎر۴- آﻣﻔﻲ ﺗﺌﺎﺗﺮ اردوﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ

ادارات، سازمان ها و مراکز دولتی

از مراکز دولتی محله نیاوران می‌توان به شهرداری منطقه یک ابتدای خیابان باهنر، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در ضلع‌جنوبی میدان شهید باهنر (نیاوران)، سفارت تاجیکستان در ضلع شمالی کاخ نیاوران، مجتمع فرهنگی اردویی کشوری شهید باهنر واقع در خیابان باهنر و مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه در خیابان باهنر اشاره کرد. همچنین در این محله […]

مراکز بهداشتی و درمانی

۱- ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ (ﻧﻴﺎوران، ﻣﻨﻈﺮﻳﻪ ﻳﻜﻢ، پ ۱۹)  2- ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وآﺳﺎﻳﺸﮕﺎه رواﻧﻲ رﺿﺎﻋﻲ (ﻧﻴﺎوران، ﻣﻨﻈﺮﻳﻪ دو، خ اﺣﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ پ ۱۱۳- درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ دﻳﺒﺎ (خ ﭘﻮر اﺑﺘﻬﺎج، خ ﻋﺴﮕﺮی، ﺟﻨﺐ خ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﻲ)۴- داروﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎرﻣﻴﺲ(ﺟﻤﺎل آﺑﺎد، خ ﭘﻴﺮوز ﺷﻔﻴﻌﻲ، پ۲۹۵- ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻴﺎوران  6- آﺳﺎﻳﺸﮕﺎه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان (ﺟﻤﺎل آﺑﺎد، اﻧﺘﻬﺎی ﻧﻮر اﻓﺸﺎن ﺳﻮم) 

پارک ها و بوستان ها

اردوگاه شهید باهنر با مساحت ۲۰۰ هکتار و ظرفیت پذیرش ۱۰۰۰ نفر، یکی از مکان ها بسیار مهم و مناسب برای اردوهای تفریحی و آموزشی میباشد و تا امروز با استقبال بسیار خوب مراکز آموزشی و فرهنگی تهران مواجه شده است.پارک نیاوران از مکان های برجسته دیگر در این محله است. مساحت این پارک به […]

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻣﻮﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪﻳﻦ (ع): (ﻛﻮﭼﻪ ﻣﺴﺠﺪ، ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻳﻜﻢ،پ۳)ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻴﻨﺎ (خ ﺑﺎﻫﻨﺮ، ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺑﺎﻫﻨﺮ پ ۳۱)ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد (خ ﺑﺎﻫﻨﺮ، ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺑﺎﻫﻨﺮ پ۶۳)ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ (خ ﺑﺎﻫﻨﺮ، ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺑﺎﻫﻨﺮ پ۷۳ )١٠ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ (م ﺑﺎﻫﻨﺮ، خ ﭘﻮر اﺑﺘﻬﺎج ﺟﻨﺐ ﻛﻮﭼﻪ ﺳﻌﺎدت)